Bidragsikon
Støt os

Osteoporoseforeningen søger sekretariatschef

Osteoporoseforeningen er en patientforening, der arbejder aktivt og målrettet med forebyggelse af knogleskørhed og følgerne heraf. Vi er den danske organisation, der samlet varetager interesser over for myndigheder, samarbejdspartnere og andre med henblik på at sikre førlighed og livskvalitet gennem hele livet for mennesker med knogleskørhed. Sekretariatschefen får en vigtig opgave med at videre­udvikle foreningen og arbejde for en national handlingsplan.

Osteoporoseforeningens landssekretariat har adresse i Park Allé 5, 1.sal, 8000 Aarhus C. Sekretariatschefen skal stå i spidsen for et mindre – men voksende – kontorpersonale og have et tæt samarbejde med foreningens frivillige ildsjæle og med foreningens formand. Desuden er der tilknyttet en række fagpersoner, som fungerer som telefonrådgivere for medlemmerne.

Stillingen
Sekretariatchefens opgaver omfatter blandt andet:
• 
at gennemføre foreningens handlingsplaner i samarbejde med formanden, herunder øget 
indtægtsdannelse bl.a. via målrettet fundraising
• at stå for den daglige ledelse af sekretariatet
• 
at være ansvarlig for foreningens daglige økonomi
• 

at rådgive og sikre et velfungerende samarbejde med foreningens 23 lokalafdelinger, 
herunder aflægge besøg i lokalafdelingerne
• at sikre et konstruktivt samarbejde med foreningens bestyrelse, præsidie og frivillige
• at udbygge netværket og samarbejdet med andre patientforeninger

Personen
Forventningen er, at den nye sekretariatchef
• kan fremvise positive resultater fra ledelsesfunktioner i tidligere stillinger
• 
er en åben, samarbejds- og dialogorienteret moderne leder med et stort engagement og 
gennemslagskraft
• har analytisk, økonomisk og administrativ indsigt
• har indgående kendskab til IT – herunder digital markedsføring
• har politisk tæft og kan bidrage til at synliggøre foreningen som professionel interessevaretager
• har et indgående kendskab og interesse for sundhedspolitik
• kan engagere sig i patienternes komplekse udfordringer

Ansættelsesvilkår
Ansættelse pr. 1. marts 2020. Løn efter kvalifikationer.

Ansøgning
Ansøgning sendes til Landsbestyrelsen, ullaknappe@osteoporose-f.dk 
senest d. 15. januar 2020. Vi forventer ansættelsessamtaler i sidste halvdel af januar 2020.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til 
landsformand Ulla Knappe på telefon 8613 9125.