Bidragsikon
Støt os

Det løbende medlemsdemokrati

Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed. på det årlige mødet i maj måned præsenteres beretning og regnskab. Der er også valg til foreningens nationale tillidsposter.