Bidragsikon
Støt os

Styrkelse af foreningen

Præsidiet støtter arbejdet for en dynamisk og aktiv udvikling af foreningen. Præsidiet giver desuden råd og vejledning om arbejdet med at skaffe foreningen adgang til fondsmidler, arv m.v. – og støtter foreningen med henblik på etablering af aktiviteter til indsamling af private og offentlige midler. Præsiet kan tage spørgsmål op, som præsidiet i sin rådgivningsvirksomhed mener kan være til gavn for foreningen.

Præsidiets medlemmer er:

  • Susanne Heering, formand
  • Gunhild Lange Skovgaard, næstformand
  • Jacqueline Davidsen
  • Christian de Jonquières
  • Niels Boserup
  • Christel Lüttichau
  • Thomas Klausen