Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt
Publiceret d. 2. maj 2019
Senest opdateret d. 26. juli 2020

Osteoporoseforeningen er i tæt dialog med politikerne på blandt andet Christiansborg, hvilket har foranlediget følgende spørgsmål til ministeren:

Hent seneste spørgsmål og ministerens svar:

Sundhedsstyrelsen udarbejdede i 2018 – på baggrund af en satspuljeprioritering – en afdækning af den samlede indsats på Osteoporoseområdet, hvorefter Nationalt Videnscenter for knoglesundhed har arbejdet videre med anbefalingerne. Ministeren bedes oplyse, om regeringen vil arbejde videre med anbefalingerne – og i givet fald hvilke initiativer regeringen vil arbejde videre med?

Af: Jane Heitmann (V)

Til: sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S)

Dato: 03-10-2019

SUU alm. del – svar på spm. 7 om regeringen vil arbejde videre med anbefalingerne om en samlet indsats på Osteoporoseområdet, fra sundheds- og ældreministeren

 

Ministeren bedes oplyse, om regeringen vil prioritere midler til en ny national handlingsplan for Osteoporose-området, som ønsket af Osteoporoseforeningen, og i givet fald med hvilket beløb?

Af: Jane Heitmann (V)

Til: sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S)

Dato: 03-10-2019

SUU alm. del – svar på spm. 8 om regeringen vil prioritere midler til en ny national handlingsplan for Osteoporose-området, fra sundheds- og ældreministeren

 

Ministeren bedes oplyse på hvilke sygehuse man arbejder med FLS-modellen (Fracture Liaison Service)?

Af: Jane Heitmann (V)

Til: sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S)

Dato: 03-10-2019

SUU alm. del – svar på spm. 9 om, på hvilke sygehuse man arbejder med FLS-modellen, fra sundheds- og ældreministeren

 

Ministeren bedes oplyse, hvilke udenlandske erfaringer man har med FLS-modellen (Fracture Liaison Service) i Norge, Sverige og Storbritannien?

Af: Jane Heitmann (V)

Til: sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S)

Dato: 03-10-2019

SUU alm. del – svar på spm. 10 om, hvilke udenlandske erfaringer man har med FLS-modellen i Norge, Sverige og Storbritannien, fra sundheds- og ældreministeren

 

 

Osteoporoseforeningen afgiver løbende høringssvar for at kvalificere lovgivningsarbejdet og indsatser på osteoporose- og sundhedsområdet.

En del af vores høring sker gennem Danske Patienter og Danske Handicaporganisationer.

 

Hent seneste høringssvar:

Høringssvar – Sundhedsaftale Region Sjælland 2019-2023

Høringssvar – Sundhedsaftale Region Midtjylland 2019-2023

Høringssvar – Sundhedsaftale Region Hovedstaden 2019-2023

Høringssvar – Sundhedsaftale Region Syddanmark 2019-2023

Høringssvar – Sundhedsaftale Region Nordjylland 2019-2023