Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem

Den 20. oktober er International Osteoporosedag, og Osteoporoseforeningen gennemfører i den forbindelse en landsdækkende kampagne, Sunde knogler hele livet, i samarbejde med med Danmarks Apotekerforening og apoteker over hele landet.

På selve dagen og i uge 43 uddeler apotekerne kampagnens folder om knogleskørhed, og mange steder vil repræsentanter fra Osteoporoseforeningen være til stede – klar til at besvare spørgsmål og gå i dialog med alle med interesse for emnet.

Herudover har Osteoporoseforeningen udarbejdet et målrettet faktamateriale, der skal bidrage til yderligere at styrke apotekerpersonalets viden om knogleskørhed. Materialet kan bestilles på kampagnens hjemmeside

 

Coverfoto: Rasmus Baaner