Bidragsikon
Støt os

Et meningsfuldt fællesskab

Den frivillige indsats er rygraden i foreningens arbejde. Frivilligarbejdet handler bl.a. om at udbrede kendskabet til knogleskørhed, både i befolkningen og blandt sundhedsprofessionelle. Det gøres eksempelvis via afholdelse af arrangementer og foredrag.

Du er altid velkommen til at kontakte din nærmeste lokalafdeling eller landssekretariatet, hvis du er interesseret i at blive frivillig.