Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

En lang række fysioterapeuter har særlig interesse for at arbejde med mennesker med knogleskørhed.

Du finder dem på linkene til venstre under regionerne.

Alle fysioterapeuterne har  deltaget i Danske Fysioterapeuters 3 – dages kursus om osteoporose .

Fysioterapeuterne har ingen forbindelse med Osteoporoseskolerne. Ønsker du information om Osteoporoseskoler, så se her

Idé og formål med kurset:
Patienter med osteoporose har gavn af træning, og de kan tåle at træne i højere grad, end man har troet tidligere. Kurset vil introducere fysioterapeuten for den nyeste evidens for træning til osteoporose med vægt på træning i forhold til fraktur/sammenfald i ryggen. Kurset tager højde for de store individuelle forskelle på patientforløb og på kompleksiteten i arbejdet med patienter med osteoporose.

Fysioterapeuten introduceres for den grundlæggende viden og evidens og der er fokus på praktiske redskaber og øvelser, som du kan bruge til dine patienter/borgere.

Fysioterapeuten lærer, hvordan man skal forholde sig til restriktioner og belastninger, og hvordan man kan gøre patienten mere tryg ved at bevæge sig. Det overordnede mål med kurset er fagligt at ruste fysioterapeuten til at understøtte og opretholde fysisk aktivitet hos patienten/borgeren – på trods af diagnosen

Hvis du som fysioterapeut har deltaget i ovenstående kursus og ønsker at stå på vores liste, kan du kontakte Osteoporoseforeningen på info@osteoporose-f.dk

Opdateret d. 1. december 2022