Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem

Kommunale tilbud

Allerød kommune
Osteoporose rehabiliteringsforløb

Borgere med osteoporose bosat i Allerød Kommune, der har behov for viden, indsigt i og håndtering af egen sygdom.

Forløb:

Forløbet indledes med en afklarende samtale med en sygeplejerske. Tilbuddet kan omfatte følgende indhold

Indhold:

 • Afklarende samtale
 • Sygdomsspecifik undervisning
 • Fysisk træning/Motionsvejledning
 • Kostvejledning
 • Rygestop

Henvisning:

Borgeren kan henvises af egen læge, kommune eller fra sygehus-/hospitalsafdeling. Borgeren kan selv henvende sig.

Sted og kontakt:

Forebyggelsesenheden, Allerød Kommune
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
tlf: 2334 7236
aeldreogsundhed@alleroed.dk

 

Tilbuddet omfatter ikke kørsel

Hillerød Kommune
Osteoporoseskole

Forløb:

10 uger 2x 1 t/uge

Indhold:

 • Forundersøgelse
 • Introduktion og starttest
 • Smertehåndtering
 • Træning og træningslære
 • Faldforebyggelse
 • Ergonomiundervisning
 • Mestring af hverdagsaktiviteter
 • Oplysning om knoglevenlig kost ved diætist
 • Slutundersøgelse/evaluering

Henvisning:

Egen læge eller sygehus-/Hospitalsafdeling

Sted og kontakt:

Sundhedscenteret
Milnersvej 37D
3400 Hillerød

Telefon: 72 32 36 50 og mail: traening@hillerod.dk

Tilbuddet omfatter ikke kørsel

Høje-Taastrup Kommune
Osteoporosetræning

Forløb:

Beror på en individuel vurdering

Indhold:

 • Individuel startsamtale
 • Smertehåndtering
 • Træning og træningslære
 • Faldforebyggelse
 • Ergonomiundervisning
 • Mestring af hverdagsaktiviteter
 • Henvisning til diætist ved lavt BMI
 • Individuel slutsamtale

Henvisning:

Genoptræningsplan via Hospitalsafdeling

Sted:
Sundhedscenter Espens Vænge
Espens Vænge 44
2630 Taastrup

Tlf. 43352484 og mail: espensvaenge@htk.dk