Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

Regionale tilbud

OUH Odense Universitetshospital
Osteoporoseskole - Odense

Patientuddannelse for patienter med osteoporose, med eller uden sammenfald af columna. Tilbuddet kræver henvisning.

Fagligt opdateret: 23.11.2018

Målgruppe:

Patienter med osteoporose, med eller uden sammenfald i columna. Der oprettes separate hold for patienter med og uden sammenfald.

 

Tilmelding og visitation:

Borgeren skal henvises af egen læge eller sygehus-/hospitalsafdeling.

Sekretær:

Birgitte Himmelstrup, Endokrinologisk Afdeling M, OUH Odense

1.B. Winsløws Vej 4

5000 Odense

Telefon: 6411 1747

 

Tid, sted og forløb

Der undervises 3-4 timer 4 gange i løbet af 4 uger.

Holdundervisning med 10-12 deltagere. Det tilstræbes at sammensætte holdene således, at deltagerne er fra samme årti, for at være mest muligt i samme fase i livet. Desuden opdeles patienterne efter om de har brud eller ingen brud. Patientpjece med alle relevante informationer fremsendes sammen med indkaldelse til 1. undervisningsdag.

Patienterne vejledes primært i selvtræning, men enkelte patienter henvises til fortsat rygtræning i primærsektoren.

 

Målet med osteoporoseskolen er, at deltagerne opnår

 • sygdomsforståelse og sygdomsaccept
 • redskaber til at håndtere den fysiske hverdag med hensyntagen til hverdagen, men uden overdreven forsigtighed (knoglevenlig livsstil)
 • motivation til at fastholde den farmakologiske behandling på baggrund af viden
 • nedsat faldhyppighed.

Emner for undervisningen vil være følgende:

 • Hvad er osteoporose – anatomi, fysiologi
 • Hvordan opdages osteoporose – dxa-skanning, røntgen, blodprøver
 • Risikofaktorer – arvelighed, rygning, overforbrug af alkohol, binyrebarkhormonbehandling, langvarigt sengeleje
 • Behandling – medicin, kirurgi, knoglevenlig livsstil
 • At leve med osteoporose – livskvalitet, livsstil, usynlig lidelse. Påvirkning af identitet, mobilitet, selvtillid, seksualitet. Patientforening, kommunale tilbud (motion, praktisk bistand)
 • Forebyggelse af fald – hjemmets indretning, fodtøj, syn, svimmelhed
 • Forebyggelse af brud – løft, havearbejde, motionsformer
 • Kost og osteoporose – kalk og D-vitamin, knoglevenlig kost
 • Motion og osteoporose – motionsformer, øvelser
 • Smerter og smetelindring– medicinsk og ikke-medicinsk smertebehandling.

 

Praktisk information

Tilbuddet er gratis.

Tilbuddet omfatter ikke kørsel.

Undervisningen udføres ad et tværfagligt team bestående af sygeplejersker, fysioterapeut, diætist og læger. Der anvendes konfluent pædagogik. Konceptet har tidligere haft dokumenteret effekt i en randomiseret undersøgelse.

Tolkebistand

 

Til sundhedsfaglige

ICPC

A01,L02,L03,L18,L19,L84,L86,L88,L89,L90,L91,L95,L99

0

Henvisningen skal indeholde følgende oplysninger:

 • Hvorledes diagnosen er stillet?
 • Hvornår er diagnosen stillet?
 • Behandling
 • Er der konstateret sammenfald i columna?

 

Indhold leveret af:

OUH Odense Universitetshospital

Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C

Telefon: 66 11 33 33

ouh.kontakt@rsyd.dk

Gå til hjemmeside

 

https://www.sundhed.dk/borger/guides/sundhedstilbud/region-syddanmark/hospitaler/muskel-og-skeletlidelser/osteoporoseskole-ouh/

Kommunale tilbud

Billund Kommune
Osteoporose rehabilitering

Forløb: 5 gange á 2 timer. Hver gang består af 1 times undervisning og 1 times træning.

Indhold:

 • Hvad er osteoporose og smertehåndtering
 • Motionsformer - Introduktion til hjemmetræning
 • Kost
 • Ergonomi – pas på dig selv i hverdagen
 • Mestring af livet med osteoporose

 

Henvisning: Henvendelse til Træningenheden. Borgeren indkaldes til afklarende samtale, hvor efter en visitation vil foregå.

Sted og kontakt:

Træningsenheden, Sydtoften 102, Grindsted

tlf. 7213 1669, telefontid kl. 8-10 og kl. 12-13

Egen kørsel

Faaborg-Midtfyn Kommune
Osteoporosekursus

Forløb: Kurset afholdes to gange årligt i Ringe og to gange årligt i Faaborg. Hvert kursus består af 6 onsdage i tidsrummet 15-17, samt en opfølgning 4-6 mdr. senere.

Indhold:

 • Kost
 • Træning
 • Medicin
 • Hjælpemidler
 • Ergonomi og Arbejdsstillinger

Henvisning: Egen læge eller sygehus

Sted og kontakt:

Tingager i Ringe eller på Tømmergården i Faaborg.

Marie Staun, tlf.72536316, email: mamos@fmk.dk

 

Egen kørsel

Vejen Kommune
Forebyggelsestilbud

Forløb: Tidsbegrænset varighed, individuelt tilrettelagt

Indhold:

 • Afklarende samtale: Forløbet starter med en samtale, hvor behov, ønsker og mål drøftes.
 • Træning: Holdtræning med individuelle hensyn og med fokus på at fortsætte med aktiviteter i lokalområdet.
 • Individuelle samtaler: Der er mulighed for samtaler ved diætist, fysioterapeut og sygeplejerske.
 • Gruppebaseret holdundervisning: "Lev livet med osteoporose", med følgende temaer:
  • Livet med osteoporose
  • Behandling
  • Bevægelse og osteoporose
  • Mad og osteoporose

Henvisning: Egen læge eller genoptræningsplan/henvisning fra sygehus

Sted og kontakt:

Brørup Sundhedscenter, Fredensvej 3b, 6650 Brørup.

Sygeplejerske Anne Kjær Nielsen, tlf. 40239811 

Fysioterapeut Mads Vestergaard Skaarup, tlf. 91174175

Egen kørsel

Vejle Kommune
Osteoporose temamøder

For dig, som ikke har haft sammenfald eller lider af andre sygdomme, hvor symptomerne fylder i hverdagen.

Forløb: 2-3 timer x 3

Indhold:

Emnerne er viden om osteoporose, medicinsk behandling og compliance, knoglevenlig kost, viden om træning og bevægelse, herunder øvelser i træningssal med fokus på løfte-bæreteknikker og hverdagsbevægelser

Osteoporose forløb

For dig med funktionsnedsættelse i hverdagen, der er relateret til osteoporose, f.eks. sammenfald, smerteproblematik og tendens til at falde.

Forløb:  2 x 2 timer ca. 9 uger. Opfølgning 6 og 12 måneder efter kursusstart.

Indhold:

 • Sygdomsforståelse og medicin
 • Viden om bevægelse, smerter og løfte-bære-teknikker
 • Knoglevenlig kost og praktisk madlavning, herunder løfte-bæreteknikker, hjælpemidler og hverdagsaktiviteter i et køkken.
 • Forebyggelse af fald
 • Livet med en kronisk sygdom
 • Muligheder for træning efter kurset

Henvisning: Egen læge eller fra en sygehusafdeling.

Sted: Sundhedshus Vejle, Vestre Engvej 51, Indgang A, 7100 Vejle

Pris: Tilbuddet er gratis for dig, som bor i Vejle Kommune

Transport: Er du henvist fra sygehuset, er det muligt at få hjælp til transport til og fra kurset

Tolkebistand: Det er ikke muligt at få tolkebistand

Tønder Kommune
Sundhedsforløb til osteoporoseramte

Forløb: 2 timer hver uge i 5 uger

Indhold:

 • Kort om sygdommen
 • Kost og kosttilskud
 • Mestring og knoglevenlig livsstil
 • Ergonomi og rygskåneprincipper
 • Træningslære
 • Knoglestærk træning
 • Balancetræning 

Henvisning: Du skal have konstateret osteoporose eller være under udredning for det

Sted: Sundhedscentreret, danavej 15, 6520 Toftlund. Træningssalen.

Kontakt: Sundhedskonsulent Charlotte Lassen Olesen, tlf. 2055 9377, mail chlol@toender.dk

Egen kørsel