Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt
Publiceret d. 23. april 2019
Senest opdateret d. 15. maj 2020

En Fracture Liaison Service er et koordinatorbaseret
frakturforebyggelsesprogram (FFP), der har til formål at forhindre sekundære frakturer; dvs. at forebygge, at borgere, som allerede har haft ét osteoporoserelateret brud, efterfølgende pådrager sig et nyt lavenergibrud.