Bidragsikon
Støt os

Hundrede tusinder af danskere lever med uopdaget knogleskørhed. Det er vigtig, så hurtig som muligt at opdage knogleskørhed, da en hurtig indsats kan betyde meget for livskvaliteten. Der er ingen faresignaler hos personer, der udvikler knogleskørhed. Man må i stedet være opmærksom på risikofaktorerne. Der kan være behov for en knogleskanning for at få en nærmere vurdering af risikoen for knogleskørhed, hvis man har en eller flere risikofaktorer.

  • Der er knogleskørhed i familien  eller der har været hoftebrud eller rygsammenfald (forældre, søskende eller børn)
  • Overgangsalderen er indtrådt før det 45. år
  • Du er mager og har en BMI (body mass index) lavere end 19. Udregn BMI som vægt/(højde x højde) Eks. 65 kg divideret med (1,75 x 1,75) = 21,2
  • Du har haft et lav-energibrud i voksenalderen. Et lav-energibrud er et knoglebrud ved almindelige dagligdags belastninger, eller hvis man falder på gulvet eller jorden (fald i samme plan).
  • Du er ryger
  • Du er ældre end 80 år
  • Du får eller har fået binyrebarkhormon (eks prednison) i længere tid – det vil sige mere end 5 mg om dagen i mere end tre måneder.

 

Du skal også være opmærksom hvis:

  • Du er blevet mindre og din højde er blevet reduceret med mere end 6 cm.