Bidragsikon
Støt os

Det løbende medlemsdemokrati

Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed. På det årlige møde i maj måned præsenteres beretning og regnskab. Der er også valg til foreningens nationale tillidsposter.