Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem

Osteoporoseforeningen yder støtte til dansk forskning i knogleskørhed og hjælper med at synliggøre national og international forskning, som kan være med til at skabe bedre forhold for personer med knogleskørhed.

Forskningsstøtte

Ansøgning

Osteoporoseforeningens landsbestyrelse har mulighed for at give økonomisk støtte til forskningsprojekter med op til kr. 200.000 årligt. 

Foreningen tilgodser gerne flere projekter indeholdt i nævnte beløb.

Hent ansøgningsskema 

Ansøgningsfristen er hvert år den 15. september.

Udvælgelse af projekter

Støtte gives til videnskabelige projekter med høj forskningsmæssig kvalitet - og især hvor forskningsresultaterne kommer osteoporosepatienter til gode.

Foreningens landsbestyrelse støttes i udvælgelsen af de projekter, som der ydes støtte, af et forskningsudvalg.

Forskningsudvalg

Foreningens forskningsudvalg består af seks medlemmer, som rådgiver landsbestyrelsen i spørgsmål vedrørende forskning i og behandling af knogleskørhed samt uddeling af forskningslegater.

Forskningsudvalget består af:

  • Professor, overlæge, phd. dr.med. Bente Lomholt Langdahl, formand
  • Overlæge, phd. Pia Eiken
  • Fysioterapeut Dorte With, Fysioterapeuten Ry
  • Læge Inger Raben-Pedersen
  • Landsformand Ulla Knappe