Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem

Osteoporoseforeningen arbejder for forebyggelse af knogleskørhed og følgerne heraf, således at flest muligt bevarer trivsel og førlighed livet igennem.

Patientstøtte 36 %
Støtte og rådgivning til den enkelte er kernen i Osteoporoseforeningens arbejde. Derfor driver foreningen en række forskellige tilbud til støtte og gavn for personer med knogleskørhed.

Oplysning 29 %
Knogleskørhed er stadig den ”ukendte folkesygdom” til trods for, hvor mange, der har sygdommen. Derfor udfører vi løbende oplysningsarbejde til den brede befolkning, risikogrupper, politikere og sundhedspersonale.

Lokale aktiviteter 16 %
Det er essentielt at have tilbud tæt på en selv. Derfor arbejder Osteoporoseforeningen på at være til stede overalt i Danmark via aktiviteter og lokalafdelinger.

Drift 13 %
Driften skal være i orden, så der er kvaltiet og sammenhæng i foreningens arbejde og tilbuddene til medlemmerne.

Forskning 6%
Forskning skal sikre løbende forbedring af bl.a. behandlingen af knogleskørhed. Derfor arbejder Osteoporoseforeningen tæt sammen med de førende eksperter på området. Osteoporoseforeningens forskningsudvalg uddeler legater løbende.